CARSOFT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GARA Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

 

QUẢN LÝ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán thương mại với đầy đủ các phân hệ kế toán như một phần mềm kế toán độc lập khác, có khả năng liên kết với tất cả các phân hệ còn lại, giúp doanh nghiệp quản lý tất cả trong một và chỉ một phần mềm chuyên nghiệp.

 • Quản lý số liệu với hệ thống kế toán theo thông tư mới nhất.
 • Quản lý tất cả các danh mục dùng chung liên quan.
 • Lập giấy ra cổng cho các xe đã hoàn tất các thủ tục xuất xưởng.
 • Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, nhật ký thu chi.
 • Lập phiếu báo nợ, báo có ngân hàng, nhật ký phát sinh.
 • Hạch toán ghi sổ các phiếu nhập xuất kho, phân bổ chi phí từng hóa đơn.
 • Hạch toán ghi sổ doanh thu và công nợ các báo giá sửa chữa.
 • Hạch toán ghi sổ doanh thu và công nợ các hợp đồng bán xe, bán phụ kiện.
 • Lập các chứng từ hạch toán tổng hợp.
 • Cập nhật số dư đầu kỳ, kết chuyển chi phí và số dư cuối kỳ.
 • Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ với các nghiệp vụ tăng, giảm, khấu hao định kỳ.
 • Báo cáo sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết công nợ phải thu.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết công nợ phải trả.
 • Theo dõi sổ cái và các sổ chi tiết rõ ràng, linh hoạt.
 • Sổ nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Báo cáo chi tiết doanh thu, thuyết minh chi phí.
 • Báo cáo lãi lỗ theo từng báo giá, từng hợp đồng.
 • Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Quản lý toàn bộ quy trình bảo dưỡng sửa chữa ô tô, từ tiếp nhận xe đến báo giá, lệnh sửa chữa, quyết toán, bàn giao xe.

QUẢN LÝ KINH DOANH XE

Quản lý quy trình kinh doanh xe của doanh nghiệp, từ dữ liệu khách hàng đến các bước xét duyệt, lập hợp đồng mua bán xe, tất toán, bàn giao xe.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Kế thừa dữ liệu khách hàng từ dịch vụ và kinh doanh, theo dõi và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

NHẬP XUẤT TỒN KHO

Quản lý nhập kho, xuất kho, theo dõi số liệu tồn kho phụ tùng phụ kiện, kiểm tra hàng tồn dưới định mức để có đề xuất mua hàng.

THEO DÕI CÔNG NỢ

Theo dõi, cập nhật và kiểm tra đối chiếu công nợ của các nhà cung cấp, khách hàng hay các đại lý bảo hiểm.

KẾ TOÁN THU CHI

Quản lý thu chi tiền mặt, báo nợ, báo có tiền gửi ngân hàng, báo cáo các sổ quỹ hàng ngày, hàng tháng.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phân hệ kế toán hoàn chỉnh được tích hợp, xử lý tất cả các nghiệp vụ hạch toán theo các quy định, thông tư mới nhất.

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Quản lý chi tiết hàng hóa phụ tùng, phụ kiện, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, theo dõi quá trình sử dụng, khấu hao, phân bổ chi phí.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Thống kê, truy xuất bảng kê báo cáo từ các phân hệ liên quan, đưa ra cái nhìn tổng thể toàn diện về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

TƯ VẤN - BÁO GIÁ - DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Gọi ngay: 093.494.0262

 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ALPHA

Văn phòng: 134 Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

Hotline tư vấn: 093.494.0262 - Email: carsoft.vn@gmail.com

© 2013 - 2019 Alpha IT Solutions, Developed by KENVNIT. All Rights Reserved.